01 02 03 04 05

Istorijat

          Daleke 1902. godine ime Lovačkog udruženja Paraćin upisano je u registar Saveza Lovačkih Udruženja Kraljevine Srbije kao - SAVEZNO LOVAČKO UDRUŽENJE PARAĆIN.

Prvobitni amblem Lovačkog udruženja "Paraćin"
Prvobitni amblem Lovačkog udruženja "Paraćin"

          Odlučila je Uprava Saveza Lovačkih udruženja na svojoj sednici održanoj 19. juna (2. jula) 1902. godine, da u Savez primi paraćinske lovce, koji na svom Zboru, 12. (25.) maja 1902, godine u Paraćinu osnovaše Lovačko Udruženje. I još bi zapisano: "Novo Savezno Lovačko Udruženje zvaće se Paraćinsko Savezno Lovačko Udruženje". I staviše se i paraćinski lovci pod moćnu zaštitu Njegovog Veličanstva Kralja Srbije Aleksandra Prvog. I to bi obznanjeno u "Lovcu°, Časopisu za lov, šumarstvo i ribarstvo, zvaničnom organu Saveza Lovačkih Udruženja u Kraljevini Srbiji, u broju od 25. juna (8. jula) 1902.godine, među Raspisima Uprave Saveza.

          Novo Savezno Lovačko Udruženje na istom, osnivačkom zboru, izabralo je sebi Upravu u kojoj su predsednik g.Jovan Andrić, penzioner, potpredsednik g. Julius Minh, industrijalac, g. Tasa Šljivić, upravnik pošte i telegrafa, poslovođa i blagajnik ;

- članovi Upravnog Odbora: g.Mita Đurić, trgovac, Leo Najman, direktor Fabrike štofova, Aleksa Kneselac, kasapin:

- članovi Lovačkog Suda: g.dr Josif Nedok, lekar, Miloš Ristić, šef železničke stanice, Dušan Bogdanović, sreski pisar.

          Izveštaj u "Lovcu" završava se pismenom izjavom zahvalnosti dr Josifu Nedoku, na čiju inicijativu bi održan Zbor i osnova se Lovačko Udruženje u Paraćinu.

 

Prvi predsednik Saveza lovačkih udruženja Kraljevine Srbije

Major Ljubomir Lešjanin

 

          Major Ljubomir Lešjanin, prvi predsednik Saveza lovačkih udruženja Kraljevine Srbije, potomak je čuvene familije Lešjana, prvobitno Jovanovića iz sela Lešja kod Paraćina. Lešjani su zauzimali visoke položaje u vladi, vojsci i dilpomatiji obrenovićke Srbije.

          Major Ljubomir Lešjanin, dvorski ađurant, najpre je bio predsednik Beogradskog lovačkog udruženja, a na Vidovdan 1897.godine u Beogradu prvi put je izabran za predsednika Saveza lovačkih udruženja Kraljevine Srbije. Ponovo izabran za predsednika u Nišu 8.septembra i na toj funkciji ostao do 22. maja 1901. rodine, kada je premešten službom u Carigrad.

          Sadašnji predsednik Lovačkog udruženja "Paraćin" Nikola Lešjanin je potomak Majora Ljubomira Lešjanina.

 

 

 

Predsednici Lovačkog udruženja "Paraćin" - Paraćin

Đorđe Jovanović
Đorđe Jovanović
Borivoje Petrović
Borivoje Petrović

Senadin Mišić
Senadin Mišić

Čedomir Lukić
Čedomir Lukić

Slobodan Milivojević
Slobodan Milivojević

Đorđe Mišić
Đorđe Mišić

Slobodan Ćirić
Slobodan Ćirić


Miodrag Gajić
Miodrag Gajić

 

Dušan Petrović
Dušan Petrović

 

Milan Marinković
Milan Marinković

 

Miloš Drakulović
Miloš Drakulović

 

Jovan Tomić
Jovan Tomić

 

Stojadin Tasić
Stojadin Tasić

 

Miroslav Miki Marković
Miroslav Miki Marković

 

Srbojlub Srba Miljaković
Srboljub Miljaković

 

Radivoje Golub Jovanović
Radivoje Golub Jovanović

 

Nikola Lešjanin
Nikola Lešjanin