01 02 03 04 05

Reviri

Lovačko udruženje "Paraćin" iz Paraćina organizaciono ima 40 sekcija podeljenih u 4 revira:


JUHORSKI REVIR

          Sekcije:

          - Svojnovo,
          - Potočac
          - Raševica
          - Trešnjevica
          - Sinji Vir

 


 

 

 

 

 


 


MORAVSKI REVIR

          Sekcije:

          - Paraćin 1
          - Paraćin 2
          - Paraćin 3
          - Paraćin 4
          - Paraćin 5
          - Paraćin 6
          - Paraćin 7
          - Paraćin 8
          - Striža
          - Tekija
          - Gornje Vidovo
          - Donje Vidovo
          - Sikirica
          - Ratare
          - Drenovac
          - Čepure
          - Šavac


CRNAČKI REVIR

          Sekcije:

          - Krežbinac
          - Busilovac
          - Golubovac
          - Mirilovac
          - Glavica
          - Bošnjane
          - Popovac
          - Lebina
          - Davidovac
 


KUČAJSKI REVIR

          Sekcije:

          - Zabrega
          - Stubica,
          - Buljane
          - Šaludovac
          - Gornja Mutnica
          - Izvor
          - Klačevica
          - Plana
          - Lešje