01 02 03 04 05

Lovište

Lična karta lovišta „Crnica“:Lovište "Crnica"

 

Površina: 47.888 ha

Lovna površina: 45.276 ha

Gajena divljač: jelen evropski (39), divlja svinja (155), srneća divljač (725), zec (3280), fazan (3604), poljska jarebica (3340)
Ostala divljač: prepelica, grlica, gugutka, golub grivnaš, lisica, kuna belica, šakal, vuk

Planirani odstrel: 8 jedinki jelenske divljači, 34 divlje svinje, 18 srndaća, 770 zečeva, 2475 fazana, 800 prepelice, 400 grlice, 200 gugutke, 150 grivnaša, 200 divljih patki, 20 dilvjih gusaka.

Trofejna divljač: 1 srndać u bronzi

Lovno-uzgojni objekti: 60 hranilišta za krupnu divljač, 60 solišta

Lovno-tehnički objekti: 74 samostalne čeke

Ostali objekti: kancelarije u Paraćinu, fazanerija (24.640 fazanskih pilića na 4 ha), mreže za hvatanje zečeva, hladnjača za odstreljenu divljač