01 02 03 04 05

Video

Povećanje populacije fazana u lovištu "Crnica" u Paraćinu

 

Doktorski lov 2020. godine

 

Doktorski lov 2019. godine

 

Doktorski lov 2018. godine

 

Doktorski lov 2015. godine

 


Lovac i pas - Kanal "M"

 


110 godina Lovačkog udruženja "Paraćin" - Paraćin

 


Lov na fazana sa pobratimima 2014.godine - Kanal "M"

 


Potpisivanje Povelje o bratimljenju između
LU "Šumadija" iz Kragujevca i LU "Paraćin" iz Paraćina